วัตถุประสงค์ของโครงการ คุณบอก...เราทำ

หัวข้อประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ กฏการใช้บอร์ด และคำชี้แจงต่างๆ จากทางเว็ปบอร์ด
admin
Administrator
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 มี.ค. 2016 10:45

วัตถุประสงค์ของโครงการ คุณบอก...เราทำ

โพสต์โดย admin » 18 มี.ค. 2016 10:45

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีอาณาเขตพื้นที่มาก ซึ่งมีนิสิต อาจารย์ และบุคลากร เข้ามาภายในมก.กพส. เป็นจำนวนมาก และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่สาธารณะประโยชน์ และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ภายในมก.กพส. อาจไม่ทั่วถึงหรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบและงบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นิสิต และบุคลากร ในการช่วยดูแลพื้นที่ของมก.กพส. ให้มีความเรียบร้อยสวยงามต่อไป

เพื่อให้การให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของนิสิต บุคลากร จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการคุณบอกเราทำ เพื่อให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่มก.กพส. ให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม "น่าดู น่าอยู่ น่ามอง ปลอดภัย" ต่อประชาคมโดยรวมต่อไป

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน