หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การจอดรถซ้อนคัน

โพสต์แล้ว: 08 ก.ย. 2017 22:17
โดย Aaa
เนื่องจากในมหาวิทยาลัยของเรานั้น นิสิตส่วนใหญ่มีการเดินทางโดยยานพาหนะจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยาน จักรยานยนต์หรือรถยนต์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการจอดรถจักรยานยนตฺ์ซ้อนคันกัน ส่งผลกระทบต่อรถคันที่จอดข้างในเคลื่อนย้ายหรือเอารถออกโดยลำบาก ไม่สะดวก อาจเป็นไปได้ว่าพื้นที่บริเวณการจอดรถต่างๆยังไม่เพียงพอต่อนิสิต ความรีบของนิสิต หรือส่วนนึงมาจากความต้องการที่จะจอดในที่ร่ม อย่างไรก็ตาม หากมีแนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยแนะเพิ่มเติมด้วยนะคะ เพื่อให้เกิดความสะดวกและความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

Re: การจอดรถซ้อนคัน

โพสต์แล้ว: 19 ก.ย. 2017 11:39
โดย psdsau
ถ้านิสิตมีข้อเสนอแนะดีๆที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ก็ช่วยกันเสนอมาครับ