หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

โพสต์แล้ว: 22 ม.ค. 2018 20:57
โดย pangpondza21
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชำรุ (FT-IR) เสียมาหลายเดือน เป็นหลายเทอมแล้วยังไม่มีการซ่อมแซม นิสิตไม่ทีเครื่องมือในการวิเคราะห์ตัวอย่างในทางการศึกษา ไม่มีวิเคราะห์ในงานวิจัย ต้องส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ต่างสถาบัน ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตัวอย่างละ 500-1000 บาท